Efendi Hazretleri ile Anılarım

Beka Mülkünden Eyledim teşrif
Bu darı fenaya imtihan için.
Gece gündüz muradım budur;
Cemali pakini anlamak için.

Benzer Kitaplarımız